Stichting Zangstudio Haarlem is opgericht op 10 mei 2012 en heeft als doelstelling om de (amateur)-zangkunst te bevorderen in de breedste zin van het woord. Het stimuleren van de samenwerking tussen professionele musici en amateurs is daarbij het voornaamste speerpunt. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van muziektheaterproducties, concerten en andere cursussen, alsmede educatieve projecten met participatie van onder andere amateurs.

De stichting creëert in hoofdzaak nieuw muziektheater, met participatie van amateurs. Hiermee tracht de organisatie een breder en nieuw publiek te bereiken voor het genre muziektheater en voor vernieuwingen binnen dit genre. Nieuwe composities, een originele vormgeving of bijzondere locaties alsmede samenwerking met andere kunstdisciplines kunnen onderdeel uitmaken van het artistieke plan. Wanneer wij een cursus of workshop organiseren staat deze in dienst van deze doelstelling en bevatten deze nooit meer dan 10 % van de activiteiten. Voor nieuw muziektheater vraagt Stichting Zangstudio Haarlem subsidies aan en werkt zonder winstoogmerk.

Stichting Zangstudio Haarlem

Artistieke leiding: Michel Poels

Bestuur:
Cynthia Weerkamp – voorzitter
Suzanne Steenbergen – secretaris
Bart Machielse – penningmeester
(klik voor info over de bestuursleden)

Comité van Aanbeveling:
Arthur Japin – schrijver
Egon Kracht – contrabassist/componist
Esther Brasser – voormalig directeur Haarlem Marketing
Jos Vermunt – dirigent

KvK: 55279538
RSIN: 8516.36.664

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht 2021

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht 2022

Klik hier voor de statuten van Stichting Zangstudio Haarlem

Klik hier voor het Meerjarenplan van Stichting Zangstudio Haarlem 2012-2016

Klik hier voor het Meerjarenplan van Stichting Zangstudio Haarlem 2017-2022

Klik hier voor de jaarrekening 2016

Klik hier voor de jaarrekening 2017

Klik hier voor de jaarrekening 2018

Klik hier voor de jaarrekening 2019

Klik hier voor de jaarrekening 2020

Klik hier voor de jaarrekening 2021

Klik hier voor de jaarrekening 2022

Onderstaande video’s geven een impressie van de activiteiten van Stichting Zangstudio Haarlem