Carols met Gerrie Meijers

gerrie_meijers2Op 21 december zongen cursisten van Zangstudio Haarlem Carols in de Remonstrantse Kerk te Haarlem, i.s.m. pianiste/organiste Gerrie Meijers. Met medewerking van Petra Ehrismann (alt/mezzo) en Michel Poels (bariton).

Datum: Zondag 21 december 2014
Aanvang: 10.30 uur
Plaats: Remonstrantse Kerk Haarlem